eposters online dating - Ga pa kwalifikacje online dating

ga pa kwalifikacje online dating-83

Wydawnictwo specjalistyczne dla czonkw OIGN „Zarzdca –Doradca” nieodpatnie Prezydentom Miast 2. Udzielanie pisemnych porad w sprawach organizacyjnych dla firm zarzdzajcych nieruchomociami DZIAALNO NAUKOWO-BADAWCZA Powoanie Oglnopolskiego Instytutu Nieruchomoci ( fundacja) zajmujcego si : 1.

Gromadzenie zapyta i odpowiedzi udzielonych w rnej formie wacicielom nieruchomoci (take we Wsplnotach Mieszkaniowych) oraz orzecze NSA Od m-ca X br. Tworzenie "lustra mieszkaniowego" dla miast czonkowskich, z uwzgldnieniem wszelkich typw nieruchomoci mieszkaniowych 4. Budow wieloletnich programw gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 2.

Analizami (auditami) firm zarzdzajcych nieruchomociami Gmin i obecnie tak modnymi Due dilligence dla oceny firm i zakadw budetowych 3.

Przegldami okresowymi nieruchomoci zgodnie z „ prawem budowlanym” prowadzonych przez osoby posiadajce wymagane uprawnienia DZIAALNO SZKOLENIOWA ( wsplnie z Polsk Federacj Organizacji Zarzdcw i Administratorw Nieruchomoci -PFOZIAN ) 1.

Prowadzenia szkole podnoszcych kwalifikacje zarzdcw nieruchomoci 2.

Comments