Film pavilionul femeilor online dating

Construcția Catedralei Cea mai nouă biserică armeană din sud-estul Europei, cea mai tînără și cea mai fastuoasă din România este Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din București.

film pavilionul femeilor online dating-68

Acest lucru a făcut ca armenii să-și construiască bisericile după modelul edificilor religioase din împrejur, ape­lînd la meșteri constructori locali și păstrînd astfel înfățișarea exterioară similară cu celelalte biserici pentru a nu putea fi distinse.

Uneori construcțiile erau executate în văi (Cetatea Albă, Ismail) sau cu turle joase (Hotin) pentru a nu fi zărite de la distanță. Turlele bisericilor armenești trebuiau să fie mai joase decît minaretele moscheelor turcești pentru a nu stîrni gelozia turcilor.

Au existat în acest sens chiar și firmane emise și parafate de Sultani, care interziceau construirea turlelor bisericilor creștine mai înalte decît minaretele musulmanilor.

Deși bisericile armenești din România nu au specific arhitectonic armenesc, pre­zența arhitecturii armene în țara noastră este foarte veche.

S-a vorbit mult despre in­fluen­ța arhitecturii armene în arhitectura românească.

Comments