Dinozaur film animowany online dating grosir kosmetik asemka online dating

Miło jest nam poinformować, iż czekoladowa kamera wejdzie w posiadanie autorów filmu "Za późno"! Jednak, aby to kontynuować, potrzebni są ludzie dobrej woli.Kamil i Salomon zdobyli imponującą liczbę 4.451 tys. W imieniu uczestników i finalistów IX PFFM, szczególne podziękowania pragniemy złożyć: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" oraz Warszawskiej Szkole Reklamy, którzy uwierzyli w nasz pomysł i zostali współorganizatorami tego przedsięwzięcia, angażując się finansowo lub merytorycznie; Firmie LOTTE Wedel za przychylność, zaangażowanie, mnóstwo słodkości oraz wsparcie finansowe festiwalu; Fundacji Agatki Modrzejewskiej za ufundowanie nagrody za najlepsze zdjęcia oraz wsparcie finansowe festiwalu; Filmotece Szkolnej oraz Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej za patronat artystyczny nad Festiwalem oraz ufundowanie części nagród finansowych; Dyrekcji Kina Praha, za udostępnienie sali oraz zapewnienie odpowiedniej oprawy dla dnia finałowego; Programowi 2 Telewizji Polskiej i Redakcji Magazynu Ekspres Reporterów, za objęcie patronatu medialnego nad konkursem, nagrodę specjalną i ogromną życzliwość; Władzom Hotelu Double Tree by Hilton, za udostepnienie pokoi oraz słodkie upominki dla finalistów; Właścicielom Prywatnego Żłobka Serduszko za ufundowanie nagród rzeczowych w konkursie; Właścicielowi firmy Memory Drive.pl, za ufundowanie nagród rzeczowych w konkursie; Pracownikom firmy za przygotowanie projektów i oprawy graficznej Festiwalu; Dyrekcji Drukarni Efekt, za wydruk festiwalowych plakatów; Dyrekcji Communication Art, za przygotowanie pamiątkowych czeków dla laureatów; Fotografom z Warszawskiej Szkole Reklamy, za relację fotograficzną; Fundacji Legalna Kultura oraz CHili.tv, za patronat medialny i nagrody dla uczestników; Portalom Talent.pl, waw4free.pl, Platforma Kultury, Nasze Miasto.pl, Miasto oraz gazecie Informator Stolicy za patronat medialny nad wydarzeniem Panu Arturowi Waczko, za pracę w Jury konkursu oraz przyjęcie na siebie funkcji Przewodniczącego Jury, a także za profesjonalne poprowadzenie Warsztatów „Proces preprodukcji filmu reklamowego”; Pani Kindze Dębskiej, za pracę w Jury konkursu; Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu, za pracę w Jury konkursu; Panu Mikołajowi Roznerskiemu, za pracę w Jury konkursu; Panu Pawłowi Domagale, za pracę w Jury konkursu; Pani Dorocie Roman, za pracę w Jury konkursu; Panu Andrzejowi Rossie, za pracę w Jury konkursu; Pani Annie Tatarskiej, za prace w Jury konkursu, a także za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i profesjonalne poprowadzenie warsztatów pt. Pani Dorota Chrobak z Akademii Dokumentalnej, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i profesjonalne poprowadzenie warsztatów „Film dokumentalny - świat rzeczywisty, czy przedstawiony? Spotkania, plebiscyty i przedsięwzięcia kulturalne poszerzają niewątpliwie ich horyzonty.

"Enklawa" - 702 serduszek Wszystkim głosującym dziękujemy, a zdobywcom zaszczytnych miejsc gratulujemy! Idea twórczego rozwoju jest bardzo istotna i co najważniejsze, dostrzegana przez ludzi, dla których to co się dzieje w kulturze jest nie bez znaczenia.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jakim był IX Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych nie byłaby możliwa bez pomocy i życzliwości wielu osób.

Zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci czekoladowej kamery, wykonanej w Wedlowskiej Pracowni Rarytasów.

"; Pani Małgorzacie Bałdowskiej oraz Pani Anicie Kot ze Szkoły Wizażu i Charakteryzacji SWi CH, za poświęcenie prywatnego czasu, wcielenie się w rolę wolontariusza i profesjonalne poprowadzenie Warsztatów pt.

"Charakteryzacja filmowa - od podkładu do charakteru"; Panom Marcinowi Kotyle i mec.

Comments